Het Oude Museum

Het oude museum basisset

Verrijkingsmateriaal voor (meer- en hoog)begaafde leerlingen
in de hoogste groepen van het primair onderwijs.

 

Het project “Het oude museum”
.    is geschikt als verrijkingsmateriaal voor (meer- en hoog)begaafde
.    leerlingen uit groep 6, 7 en 8;
.    combineert onderwerpen en opdrachten binnen en buiten de kunst;
.    biedt een grote afwisseling aan werkvormen;
.    daagt leerlingen uit nieuwe denk- en oplossingsstrategieën te gebruiken;
.    maakt gebruik van evaluatieformulieren, die de leerkracht helpen te
.    bepalen in hoeverre de opdrachten aansluiten bij de belevingswereld en
.    het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

De opdrachten
.    zijn onderverdeeld in verschillende niveaus;
.    vallen binnen de vakgebieden taal (begrijpend lezen, woordenschat,
.    stelkunde), rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, Engels,
.    filosofie en de creatieve vakken;
.    zijn gemakkelijk structureel in te zetten;
.    kunnen individueel of in een groepje ingezet worden;
.    zijn geschikt om zelfstandig mee te werken;
.    vragen weinig instructie;
.    kunnen deels klassikaal gebruikt worden.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen:
.    Het verhaal “Het oude museum”, waarin in grote lijnen de geschiedenis van
.    de schilderkunst wordt behandeld. Dit is een apart boekje, waarvan ieder
.    hoofdstuk de inleiding vormt voor de bijbehorende opdrachten.
.    Een map met de bijbehorende opdrachten, antwoorden, evaluatieformulieren
.    en een handleiding.
.    Werkschrift, waarin de leerlingen hun opdrachten kunnen maken.

De basisset bestaat uit:
.    1 ringband met
.    opdrachten en evaluatieformulieren (120 pagina’s)
.    2 antwoordenboekjes (uitneembaar, 36 pagina’s)
.    handleiding leerkracht (uitneembaar, 36 pagina’s)
.    4 x A4 verhaalboek “Het oude museum” (32 pagina’s)
.    4 x A4 werkschrift

 

Het Oude Museum

Thema's

Ondersteunende instellingen

Groep

Middenbouw PO, Bovenbouw PO

Educatieve programma's

ja